Zdanění zpevněných ploch pozemků

30.01.2012 07:51
Od 1.1.2012 se zpevněné plochy pozemků stávají předmětem daně z nemovitostí.
 
Týká se to pozemků, evidovaných v katastru nemovitostí jako "ostatní plocha" nebo "zastavěná plocha a nádvoří",
1.) jejichž plocha nebo část je zpevněná stavbou (= výsledek stavební nebo montážní činnosti), bez svislých nosných konstrukcí (budov) a současně jsou
2.) používané k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní (u pozemků zařazených v obchodním majetku vždy).
 
Zdanění se netýká ploch zpevněných snadnorozebíratelným  povrchem (např. dlažba nebo panely uložené bez podloží nebo v podloží z písku, rozprostřením škváry nebo drtě na povrchu pozemku včetně jeho případného zhutnění, terénních úprav), dále veřejných komunikací a veřejných parkovacích ploch.
 
V důsledku této změny zákona o dani z nemovitostí je nutné podat dílčí přiznání k dani z nemovitostí, a to do 31.1.2012.