Historie projektu

rok 1990 - zahájení podnikání v oboru vedení účetnictví, kopírování  a zpracování dat

rok 1994 - získání oprávnění k výkonu daňového poradenství

rok 1996 - ukončení dálkového studia na Podnikatelské fakultě VUT v Brně v oboru daňové poradenství

rok 1998 -  získání certifikátu bilanční účetní Bankovního institutu a.s.

rok 2000 - založení  obchodní společnosti MiRyz Soft s.r.o. a přesun části aktivit v oblasti vedení účetnictví a mzdové agendy na tuto společnost 

Informace o profesi

Jsem daňový poradce    zapsaný do seznamu  vedeného Komorou daňových poradců ČR ev.č. 00000882, datum zápisu 24.6.1994, přihlášena k etickému kodexu Komory daňových poradců ČR

 

Jsem také členkou Okresní hospodářské komory v Šumperku přihlášena k Etickému kodexu člena HK ČR