Nabídka služeb daňové kanceláře

  • poradenství
  • zastupování klientů v daňovém řízení
  • elektronická podání
  • zpracování daňových přiznání 
  • zpracování výkazů a podkladů pro vyúčtování dotací

 

Vše dělám s profesionálním přístupem...

Smluvní rámec

Služby poskytuji na základě uzavřené smlouvy s klientem v případě dlouhodobější spolupráce nebo na základě klientem podepsané objednávky při jednorázovém zpracování  zakázky (například pouze daňového přiznání). Rozsah služeb sjednávám individuálně dle potřeb a přání klienta a zpravidla se snažím klientovi vyjít vstříc dle mých možností. Při jednání s úřady  klienta zastupuji na základě zplnomocnění.

 

Cena a platební podmínky

Pokud nemám s klientem dohodnutý paušál za poskytované služby, provádím vyúčtování za poskytnuté služby dle aktuálně platného ceníku bezprostředně po dokončení zakázky, při kontinuálním zpracování zpravidla 1x měsíčně. Ceník poskytovaných služeb je přílohou smlouvy a je rovněž vyvěšen v mé kanceláři. Jsem plátce DPH. Splatnost faktur činí 10 dnů, v případě zpracování zakázky nového klienta požaduji zálohovou platbu při převzetí podkladů pro zpracování nebo platbu v hotovosti při předání zpracované zakázky.

 

Předávání zakázek

Příjem objednávek a  zakázek (podkladů ke zpracování) a jejich předání po zpracování řeším rovněž individuálně dle možností a dostupnosti klienta – osobním předáním (zpravidla v naší kanceláři), poštovní přepravou nebo zásilkovou službou anebo elektronicky.