Archiv článků

Elektronická podání FÚ po 1.1.2015 fyzickými osobami, které mají daňového zástupce

19.01.2015 20:39
Metodika Ministerstva financí – daňové správy „Podáním učiněným elektronicky se rozumí podání učiněné datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, datovou zprávou odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze...

Zdanění zpevněných ploch pozemků

30.01.2012 07:51
Od 1.1.2012 se zpevněné plochy pozemků stávají předmětem daně z nemovitostí.   Týká se to pozemků, evidovaných v katastru nemovitostí jako "ostatní plocha" nebo "zastavěná plocha a nádvoří", 1.) jejichž plocha nebo část je zpevněná stavbou (= výsledek stavební nebo montážní činnosti),...

Zdanění zastavěných pozemků v roce 2012

26.10.2011 13:41
Novelou zákona o dani z nemovitostí dochází od 1.1.2012 ke změně zdaňování zastavěných pozemků. Předmětem daně z pozemků nejsou pozemky zastavěné stavbami (zkolaudovanými, způsobilými a užívanými, dokončenými podle dřívějších předpisů,  byty a nebytovými prostory, dále stavby...

Odvod z elektřiny z FVE - metodika účtování

26.10.2011 11:52
Novela zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů zavedla nový odvod z elektřiny ze slunečního záření. Předmětem odvodu je elektřina vyrobená ze slunečního záření v období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013 v zařízení uvedeném do provozu v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2010. Od odvodu je...

Informace pro návštěvníky

27.01.2009 22:03
Informujte Vaše návštěvníky co možná nejčastěji o novinkách a akcích na Vašem webu. Aby se uživatelé naučili Vaše stránky pravidelně navštěvovat je důležité webovou prezentaci pravidelně aktualizovat. Pro automatickou distribuci článků až k čtenáři můžete využít RSS kanály.

Webová prezentace byla spuštěna

27.01.2009 22:02
Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace. V tomto článku popište, proč jste spustili novou prezentaci a co přinese návštěvníkům. Uveďte jaké máte cíle s projektem a co přinese uživatelům. Pokuste se návštěvníkům stručně a jasně sdělit, proč by se na tuto stránku měli pravidelně vracet a...

První zpráva

27.01.2009 22:02
Dnes byl spuštěn náš nový blog. Prosím sledujte jej, budeme se snažit přinášet vždy aktuální informace. Číst zprávy tohoto blogu je možné i přes RSS kanál.

Nová akce

27.01.2009 22:02
Toto je popis ukázkové akce. Můžete ji libovolně editovat, případně odstranit.
Záznamy: 1 - 8 ze 8